Ar ddydd Sadwrn, Gorffennaf 1af, daeth disgyblion, rhieni, ffrindiau a'r staff ynghyd i fwynhau prynhawn o Hwylgampau a Ffair Haf.