Am yr holl newyddion, digwyddiadau a llythyron o'r ysgol, lawrlwythwch y 'OurSchoolsApp' heddiw a chwiliwch am Ysgol Gynradd Drefach. 

Logo Ourschoolsapp

Appstore Googleplay

Ar ddydd Sadwrn, Gorffennaf 1af, daeth disgyblion, rhieni, ffrindiau a'r staff ynghyd i fwynhau prynhawn o Hwylgampau a Ffair Haf.