Staff yr ysgol 2019

 

Mrs Manon Wyn Jones Pennaeth  Screen Shot 2017 07 11 At 142106
Mrs Lowri Pinney Athrawes Dosbarth KS2  Avatar
Mrs Helen Thomas Athrawes Dosbarth y Cyfnod Sylfaen  Screen Shot 2017 07 11 At 140511
Mrs Alison Dancey Cynorthwy-ydd Addysgu
 Screen Shot 2017 07 11 At 140349
Miss Stephanie Bishop Cynorthwy-ydd Addysgu  Screen Shot 2017 07 11 At 140421
Miss Catrin Jones Cynorthwy-ydd Addysgu  Screen Shot 2017 07 11 At 142310
Mrs Eira Skinner Cynorthwy-ydd Addysgu  
Mrs Mererid Morgan Clerigol Screen Shot 2017 07 11 At 142252
Mrs Colleen O'Leary Cogydd, Gofalwr, Goruchwyliwr Clwb Brecwast
 Screen Shot 2017 07 11 At 140446