Welcome Newydd Ourschoolsapp Cym Ourschoolsapp Fframddringo Merchedbecca

Croeso i Ysgol Drefach

FEL TÎM, CREDWN Y DYLAI PLANT DDATBLYGU:

YN DDYSGWUR UCHELGEISIOL, GALLUOG SY'N BAROD I DDYSGU GYDOL EU HOES

YN GYFRANWYR MENTRUS, CREADIGOL SY'N BAROD I CHWARAE EU RHAN YN LLAWN YN EU BYWYD A'U GWAITH

YN DDINASYDDION EGWYDDOROL, GWYBODUS YNG NGHYMRU A'R BYD

YN UNIGOLION IACH, HYDERUS SY'N BAROD I FYW BYWYD GAN WIREDDU EU DYHEADAU FEL AELODAU GWERTHFAWR O GYMDEITHAS.

Mrs. Manon Wyn Jones, Pennaeth

 

DOLENI DEFNYDDIOL

 Hwb
 Esafety
 Estyn